Contact

Meer informatie over het SoNaR-project is te verkrijgen bij de projectleider:

Dr. Nelleke OOSTDIJK

Centre for Language and Speech Technology (CLST)

Radboud Universiteit Nijmegen

Erasmusplein 1

6525 HT Nijmegen

Nederland

Telefoon: +31-24-36 12765

Fax: +31-24-36 12907

E-mail: n.oostdijk@let.ru.nl